Volgens de huidige maatregelen kan ons dartstornooi plaatsvinden. Wegens het gigantische succes hebben we besloten het tornooi over 2 dagen te spreiden. 

16 teams spelen op vrijdag 11/2 de eerste pouledag. Op zaterdag 12/2 zullen nog 16 teams deelnemen aan de poules, hierna zal een eindronde voor de beslissing zorgen!

 We starten op vrijdag om 19:30u en zaterdag om 17u. De start van de eindronde op zaterdag staat gepland om 20u.

Op zaterdag zullen er hamburgers voorzien worden voor de hongerigen onder ons.

Opgelet: CST verplicht! ✅

darts

 

 

 

Club visie padel
Met onze nieuwe padel infrastructuur toont onze club de ambitie om deze opkomende racket- (of pallet) sport aan te bieden voor recreatieve en competitieve spelers. Binnen onze getrouwe, aangename en ongedwongen clubsfeer willen we deze opkomende sport aanbieden aan zowel onze bestaande en nieuwe leden, alsook aan de occasionele padel liefhebbers.

Reservatie uren en tarieven
Zoals reeds medegedeeld in een vorige update hebben we gekozen voor het “Pay en Play principe” met reservatieblokken van 1,5u. De kost voor een terreinreservatie zal respectievelijk 16€ en 24€ per anderhalf uur bedragen in de dal- en top uren. In onderstaande tabel een overzicht van de dal (rode) en top (groen) ‘uren’.

Lidmaatschap
Zoals vermeld in onze clubvisie willen wij op Savanti de Padel sport aanbieden aan iedereen, vandaar dat wij gekozen hebben om de padel reservatie toe te laten via het platform van Tennis Vlaanderen voor verschillende ledengroepen.

Padel leden: Vanaf december zullen wij starten met een mogelijkheid tot padel lidmaatschap (vanaf 16 jaar) aan 30 euro voor een periode van een volledig kalenderjaar (tot eind december 2022). Dit lidmaatschap geeft de mogelijkheid om een terrein te reserveren in onze top en dal uren tot 10 dagen op voorhand alsook andere voordelen zoals deelname aan clubactiviteiten, interclub, verzekering,… . Indien een padel lid aan de start van het tennisseizoen ook als tennis lid aansluit zal hij/zij dan nog een korting van 10 euro ontvangen.
Tennis leden die geen padel lidmaatschap wensen of nodig hebben zullen in de daluren ook kunnen reserveren tot 10 dagen op voorhand, maar in top-uren slechts 3 dagen op voorhand (dit geldt dus ook voor onze tennisjeugd -16j)
Niet-leden zullen zowel in dal als top uren de vrije uren kunnen boeken tot 3 dagen op voorhand


Reservatiesysteem
Wij gaan starten met een reservatiesysteem dat slechts één naam vereist, welke andere spelers die er dan uiteindelijk meespelen is volledig vrij te kiezen (leden, niet-leden,…). Wat het aantal reservaties betreft, zal iedereen de mogelijkheid hebben om tegelijk 1 dal-uur en 1 top-uur te boeken alsook een bijkomende last minute boeking (24u op voorhand).
Deze reservatieprincipes gaan in de komende maanden verder opgevolgd worden en indien nodig worden aangepast op basis van de bezetting.


Reservatiesysteem
Via ons clubhuis zullen wij ook padel ballen aanbieden voor verkoop alsook de verhuur van padel racketjes. Uiteraard zal dit enkel mogelijk zijn tijdens de openingsuren van ons clubhuis, dus hou hier zeker rekening mee.

Verkoop padel ballen: 6 €
Verhuur padel rackets: 3 € + 20€ waarborg (cash)
Verkoop padel rackets: bij onze clubsponsor Racketservice 0499 88 16 61

  

Vanaf 1 april gaat het zomerschema in voor onze terreinreservatie. Indien je nog niet heraangesloten bent, kan je vanaf dan niet meer reserveren.

Om dit te vermijden is het nodig om tijdig je lidmaatschap in orde te brengen zodat onze secretaris je kan aansluiten tegen het einde van de maand.

Alle info op onze website: https://savanti.be/lid-worden 🎾🎾🎾

Nu duidelijk is dat we opnieuw tennislessen mogen aanbieden, zijn we meteen begonnen om een alternatief programma in elkaar te steken. Omdat we nog steeds met een heel aantal maatregelen moeten rekening houden, ziet het aanbod er anders uit dan jullie gewoon zijn. We starten met een proefperiode van 5 lessen gedurende de maand juni met een beperkt aantal plaatsen. Tijdens de maand juli zullen wij proberen om een tweede lessenreeks met meer plaatsen aan te bieden.

De aangegeven momenten kunnen jullie in onderstaande tabel terugvinden.

Kleur

Dag

Data

Prijs

Rood
(6-7 jaar)

Zaterdag
aanvang 9u30 en 10u45

5 tennislessen van 1 uur
30/05, 06/06, 13/06, 20/06 en 27/06

€ 40

Oranje
(8-9 jaar)

Zondag
aanvang 9u30 en 10u45

5 tennislessen van 1 uur
31/05, 07/06, 14/06, 21/06 en 28/06

€ 40

Groen
(10 jaar en ouder)

Maandag
aanvang 18u00 en 19u15

5 tennislessen van 1 uur
01/06, 08/06, 15/06, 22/06 en 29/06

€ 40

Dinsdag
aanvang 18u00 en 19u15

5 tennislessen van 1 uur
02/06, 09/06, 16/06, 23/06 en 30/06

€ 40

Door de regels rond social distancing kunnen wij helaas nog geen lessen aanbieden voor de kleuren wit en blauw. We blijven de mogelijkheden onderzoeken om toch les te kunnen geven aan deze groepen gedurende een tweede lessenreeks in de maand juli.

Enkele afspraken in verband met het inschrijven:

 • Inschrijven kan via deze link: Inschrijven lessen juni 2020
 • Bij de inschrijving kan je enkel de kleur waarvoor je wenst in te schrijven opgeven. Wij bepalen vervolgens de groepjes en geven je jouw startuur door.
 • De inschrijving is pas geldig wanneer je het lesgeld hebt overgeschreven naar T.C. Savanti op BE44 7895 8875 3945 met de vermelding van jeugdtennislessen en kleur + je naam.
 • Je moet reeds jeugdlid van Savanti zijn om deel te kunnen nemen aan de lessen.
 • De inschrijvingsperiode loopt af op dinsdag 26 mei om 19u00 stipt.
 • Zoals gezegd zijn de plaatsen beperkt en vol is vol. Schrijf dus zo snel mogelijk in als je wilt deelnemen.

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, nemen wij enkele veiligheidsmaatregelen. We sommen ze graag even op:

 • We zien erop toe dat de social distancing steeds gewaarborgd is. Dit doen we door elke groep (max. 4 spelers) een volledig terrein toe te wijzen.
 • Enkel de trainer neemt de ballen vast.
 • Spelers worden afgezet en opgehaald aan de toegangspoort van de club. Zo kunnen ook ouders voldoenden afstand houden.
 • Er is een buffer van 15 minuten tussen twee lesmomenten. Zo hoeven de spelers van de verschillende momenten elkaar niet te kruisen. Gelieve dan ook maar net voor de les toe te komen en meteen weer te vertrekken.
 • Bij het betreden en verlaten van de club moeten de handen gewassen worden, zoals de play safe & go regels van Tennis Vlaanderen voorschrijven. Mogen wij vragen om deze regels al eens door te nemen?

Hopelijk kunnen we jou snel weer terugzien op onze club!

Stay safe!

Het trainersteam

 

Vanaf 4 mei is het zover, we hoeven niet langer te improviseren in ons kot, want er zal weer een balletje geslagen worden op Savanti! Het klinkt heel eenvoudig, maar vandaag vinden we dat toch wel bijzonder. We zullen dit voorlopig wel op een andere manier moeten invullen dan we gewoon waren, want in deze heropstartfase is er nood aan duidelijke afspraken voor clubs, spelers en trainers.

In deze eerste fase wordt alleen outdoor gespeeld en is alleen enkelspel mogelijk. Voor iedereen gelden alle ‘Play Safe & Go’ regels, die je hieronder terugvindt.

We beseffen dat deze regels streng zijn, maar het is belangrijk dat iedereen hierin verantwoordelijkheidszin toont en de regels strikt opvolgt. Alleen op die manier vermijden we dat de versoepeling teruggeschroefd wordt. En hopelijk volgen dan snel meer mogelijkheden voor tennis. Hieronder vinden jullie alle noodzakelijke info van Tennis Vlaanderen op een rijtje.

Lees alle 'Play Safe & Go'-regels voor clubs, trainers en spelers 
 

Alle ‘Play Safe & Go’ maatregelen voor clubs, trainers en spelers worden overzichtelijk gebundeld op de Tennis Vlaanderen website. Volgende documenten

Wat mogen we in een volgende fase verwachten?
De overheid zal de komende weken een beslissing nemen voor de periode vanaf 18 mei. Wij streven ernaar om vanaf dan groepslessen en dubbelspel toe te laten, uiteraard onder strikte voorwaarden. Clubs of tennisscholen die groepslessen willen organiseren vanaf 18 mei, kunnen zelf beslissen om die voorbereidingen op te starten maar dienen er rekening mee te houden dat er op dit moment geen enkele garantie is dat dit effectief zal mogen doorgaan.  

Alle tornooien zijn afgelast tot en met 7 juni. We brengen alle ingeschreven spelers hiervan op de hoogte. Er zullen dus ten vroegste vanaf 8 juni tornooien georganiseerd worden. Voor interclub is het duidelijk dat plan B in voege treedt. Je kan op de website nalezen hoe plan B er precies uitziet. Vanaf 1 mei zal je club ploegen kunnen inschrijven hiervoor.
#PlaySafe #aandeslag #opslagverliefd
Iedereen werkt hard om deze fase te laten lukken. Wij rekenen dan ook op ieders engagement om mee aan te tonen dat de hele tennis- en padelwereld dit vertrouwen waard is. We begrijpen dat deze maatregelen heel wat inspanningen vragen van jullie, maar we geloven erin dat het zal lukken en dat al jullie leden weer op-slag verliefd zullen worden!  
 • 1
 • 2
UA-70675953-5